Το ιταλικό ινστιτούτο CATAS S.p.A. είναι το πιο σημαντικό ερευνητικό κέντρο σήμερα στην Ιταλία που πιστοποιεί όλα τα παράγωγα προϊόντα ξύλου, δίνοντας το πιστοποιητικό ποιότητας CATAS.  Το τεχνολογικό και χημικό τμήμα του ινστιτούτου πραγματοποιεί μια σειρά από τεστ στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν. Το CATAS πιστοποιεί ότι κάθε προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς επεξεργασίας ξύλου και εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και αυθεντικότητα του τελικού προϊόντος.