Στο δάπεδό μου έχω πλακάκι. Τι μπορώ να τοποθετήσω για να το ανακαινίσω?

Επάνω σε πλακάκι μπορείτε να τοποθετήσετε, χωρίς να χρειαστεί να το ξηλώσετε:

  1. Κολλητό ή πλωτό προγυαλισμένο ξύλινο  δάπεδο (HARO)
  2. Πλωτό δάπεδο Laminate (HARO, Γερμανίας)
  3. Βινυλικό δάπεδο με υποδομή laminate (Disano, Vinyl)

Η επιφάνεια που δημιουργεί το πλακάκι είναι ισόπεδη και επομένως τοποθετώντας απλά επάνω της  το υπόστρωμα (ή την κόλλα) και το δάπεδο της επιλογής μας (με click system ή με αρσενικό θηλυκό) δημιουργούμε μία τελείως καινούρια επιφάνεια.

Συνολικά το δάπεδό μας θα «ανέβει»

  • το ελάχιστο 8mm (δάπεδο laminate 6mm + 2mm υπόστρωμα) και
  • το μέγιστο 12-13mm (προγυαλισμένο δάπεδο 11mm – με κόλλα +1m – με  υπόστρωμα + 2mm)

Η προεργασία που χρειάζεται να κάνουμε στο χώρο είναι να ξηλώσουμε το υπάρχον σοβατεπί και να σηκώσουμε την θωρακισμένη πόρτα (εάν υπάρχει στο χώρο που ανακαινίζουμε), ενώ μπορούμε να κόψουμε τα εσωτερικά κουφώματα (πόρτες) εφόσον δεν υπάρχει το απαραίτητο κενό.

 Στη συνέχεια τοποθετούμε το καινούριο δάπεδο με το σοβατεπί του και ο χώρος μας είναι έτοιμος.

(ελάχιστο κόστος από 6,0€/m2+Φ.Π.Α)

Στο δάπεδό μου έχω μάρμαρο. Τι μπορώ να τοποθετήσω για να το ανακαινίσω?

Επάνω σε μάρμαρο μπορείτε να τοποθετήσετε, χωρίς να χρειαστεί να το ξηλώσετε,

  1. Κολλητό ή πλωτό προγυαλισμένο ξύλινο  δάπεδο (HARO)
  2. Πλωτό δάπεδο Laminate (HARO, Γερμανίας)
  3. Βινυλικό δάπεδο με υποδομή laminate ή κολλητό (Disano, Vinyl)

Η επιφάνεια που δημιουργεί το μάρμαρο είναι ισόπεδη και επομένως τοποθετώντας απλά επάνω της  το υπόστρωμα (ή την κόλλα) και το δάπεδο της επιλογής μας (με click system ή με αρσενικό θηλυκό) δημιουργούμε μία τελείως καινούρια επιφάνεια.

Συνολικά το δάπεδό μας θα «ανέβει»

  • το ελάχιστο 2,8mm (βινυλικό δάπεδο 2mm + 1mm κόλλα) και
  • το μέγιστο 11-13mm (προγυαλισμένο δάπεδο 10mm – με κόλλα +1m – με  υπόστρωμα + 2mm)

Η προεργασία που χρειάζεται να κάνουμε στο χώρο είναι να ξηλώσουμε το υπάρχον σοβατεπί και να σηκώσουμε την θωρακισμένη πόρτα (εάν υπάρχει στο χώρο που ανακαινίζουμε), ενώ μπορούμε να κόψουμε τα εσωτερικά κουφώματα (πόρτες) εφόσον δεν υπάρχει το απαραίτητο κενό.

Στην περίπτωση που επιλέξουμε να τοποθετήσουμε το κολλητό βινυλικό δάπεδο, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το ύψος των εσωτερικών κουφωμάτων ή της θωρακισμένης πόρτας γιατί υπάρχει διαθέσιμο το κενό που χρειαζόμαστε. (2,8mm)

 Στη συνέχεια τοποθετούμε το καινούριο δάπεδο με το σοβατεπί του και ο χώρος μας είναι έτοιμος.

(ελάχιστο κόστος από 6,0€/m2+Φ.Π.Α)