Το λογότυπο Blue Angel δίνεται σε δάπεδα γερμανικά και αποτελεί το πρώτο Γερμανικό πιστοποιητικό που συνοδεύει τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Δημιουργήθηκε το 1978 από την επιτροπή Umweltzeichen η οποία αποτελούνταν από 13 μέλη, εκπροσώπους ομάδων προστασίας περιβάλλοντος και καταναλωτών. Αποτελεί το παλαιότερο οικολογικό λογότυπο στο κόσμο και καλύπτει περίπου 10.000 διαφορετικά προϊόντα. Στόχος της δημιουργίας του ήταν η ενημέρωση των καταναλωτών για τα φιλικά προς το περιβάλλον – οικολογικά προϊόντα.