Αλλαγή χρώματος

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV που εκπέμπει το ηλιακό φως μπορεί να αποχρωματίσει τα δάπεδα βινυλίου. Το DISANO διατηρεί το χρώμα του καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του.

Σταθερή διάσταση

Τα Βινυλικά δάπεδα αντιδρούν στη ζέστη, π.χ. μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως, δημιουργώντας μία καμπύλη στο σχήμα τους. Το DISANO από την άλλη πλευρά διατηρεί το αρχικό του σχήμα.

Ευθραυστότητα

Οι πλαστικοποιητές σε δάπεδα βινυλίου χάνουν την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία και θραύση των δαπέδων, κάτι που δεν ισχύει για τα δάπεδα DISANO.

Διάθεση

Τα δάπεδα βινυλίου (π.χ. πλεονάζουσες ποσότητες ή αποκοπές μετά την εγκατάσταση) δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Το DISANO, από την άλλη πλευρά, μπορεί να απορρίπτεται ακίνδυνα με τα οικιακά απορρίμματα.

Χτυπήματα που προκαλούνται από έπιπλα

Στο δάπεδο μπορεί να προκληθούν σημάδια από έπιπλα ή πόδια καρέκλας. Αυτά τα σημάδια παραμένουν στην περίπτωση των βινυλικών δαπέδων και δεν επανέρχονται. Αυτές οι «εσοχές» παραμένουν ορατές π.χ. όταν μετακινούνται τα έπιπλα. Αυτό περιγράφεται ως “ψυχρή ροή”. Το DISANO από την άλλη πλευρά είναι ανθεκτικό στην πίεση και αντέχει ακόμη και τα βαριά έπιπλα.